Záznamy 1..10 z 16
pro vyhledávací výraz "P=POJISTNE"

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 - 2002. Bulletin No 18. Kux, Jaroslav; a kol.
K problematice budoucího financování sociálních služeb. Průša, Ladislav
Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 - 2003. Bulletin No 19. Kux, Jaroslav - Ettlerová, Sylva
Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 - 2005. Bulletin 21. Kux, Jaroslav - Ettlerová, Sylva - Baštýř, Ivo - Šťastná, Anna
Osoby samostatně výdělečně činné - významná součást ekonomického života společnosti. Bruthansová, Daniela - Kotýnková, Magdalena
Porovnání výběru pojistného a daní. Prušvic, David; a kol.
Možnosti sloučení výběru a vymáhání pojistného na sociální zabezpečení s výběrem a vymáháním daně z příjmu fyzických osob a s výběrem a vymáháním pojistného na všeobecné zdravotní pojištění. . Vlach, Jan; a kol.
Sebezaměstnaní v české ekonomice. Vlach, Jan
Analýza nepříspěvkových dob v důchodovém systému ČR. Holub, Martin
Analýza možnosti oddělení invalidního pojištění od starobního pojištění včetně sociálně zdravotních aspektů vývoje invalidity. 1. vyd. Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna - Pechanová, Marie

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT