Záznamy 1..10 z 64
pro vyhledávací výraz "P=POSTIZENI"

Náklady na ústavní sociální péči a služby podporovaného a chráněného bydlení. Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna
Vývoj invalidity v ČR v letech 1997-2001. Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna - Bruthans, Jan
Invalidita v ČR v mezinárodním srovnání. Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna
Fenomén sociálního vyloučení v kontextu české společnosti. Kotýnková, Magdalena
K transformaci dávek pro zdravotně postižené občany. Průša, Ladislav
Nad možnými směry transformace dávek pro zdravotně postižené občany. Průša, Ladislav
Výše nákladů v ústavech sociální péče v závislosti na typu zřizovatele. Průša, Ladislav
Struktura neinvestičních výdajů v rezidenčních zařízeních v r.2001. Průša, Ladislav
Postavení nestátních neziskových organizací při poskytování veřejných služeb. Průša, Ladislav
Návrh nového způsobu financování sociálních služeb. Průša, Ladislav

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT