Záznamy 1..10 z 11
pro vyhledávací výraz "P=POTREBA KVALIFIKOVANYCH PRACOVNIKU"

Poptávka po českých kvalifikovaných odbornících v zahraničí (výsledky kvalitativního terénního průzkumu). Studie 3. Vavrečková, Jana - Gazdagová, Marie
Poptávka po kvalifikovaných odbornících v ČR (výsledky kvalitativního terénního průzkumu). : Studie 4. Vavrečková, Jana - Gazdagová, Marie
Poptávka po kvalifikovaných pracovních silách v evropských sítích mobility EURES a ERA-MORE. : Studie 5. Vlach, Jan - Vavrečková, Jana
Migrace odborníků do zahraničí a potřeba kvalifikovaných pracovních sil. Vavrečková, Jana; a kol.
Žádaní odborníci na zahraničním (evropském) trhu práce. Vavrečková, Jana - Vlach, Jan - Gazdagová, Marie
Žádaní odborníci na českém trhu práce. Vavrečková, Jana - Fischlová, Drahomíra - Bruthansová, Daniela - Gazdagová, Marie
Migrace odborníků do zahraničí. Vavrečková, Jana; a kol.
Mezinárodní migrace odborníků a riziko odchodu českých lékařů do zahraničí. Vavrečková, Jana
Zahraniční migrace odborníků - specifický problém při utváření znalostní ekonomiky. Vavrečková, Jana
Terciálně vzdělaní odborníci a jejich potřeba na českém trhu práce. Vavrečková, Jana

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT