Záznamy 1..10 z 13
pro vyhledávací výraz "P=POTREBNOST"

Sociální služby ve světle připravovaných reforem (1). Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna
Existenční minimum. Kotýnková, Magdalena
Dávky určené oficiálně chudým domácnostem a problémy s jejich distribucí. Vavrečková, Jana
Analýza vývoje systému sociální pomoci v 1. polovině 90. let. Průša, Ladislav
Očekávané změny ve vývoji hlavních typů a forem sociálních služeb. Průša, Ladislav
Nižší příjmové skupiny obyvatelstva a možné ovlivňování jejich příjmových zdrojů se zvláštním zřetelem na nejnižší úroveň mezd a příjmy z jednotlivých systémů zabezpečení : Část 4. Analýza výsledků terénního šetření sociálně potřebných domácností v České republice. Kotýnková, Magdalena - Michalička, Ludvík - Severová, Simona
Nižší příjmové skupiny obyvatelstva a možné ovlivňování jejich příjmových zdrojů se zvláštním zřetelem na nejnižší úroveň mezd a příjmy z jednotlivých systémů zabezpečení : Shrnutí, závěry a doporučení. Kotýnková, Magdalena - Michalička, Ludvík - Severová, Simona - Vavrečková, Jana - Kotíková, Jaromíra
Jak zajistit péči o potřebné. Lisá, Helena
Solidarity and Equivalence in the State Benefits System. Průša, Ladislav
Typy pojetí sociální pomoci poskytované příjemcům dávek pomoci v hmotné nouzi pracovníky ÚP ČR po sociální reformě: tři případové studie. Havlíková, Jana - Hubíková, Olga - Kubalčíková, Kateřina - Musil, Libor

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT