Záznamy 1..10 z 12
pro vyhledávací výraz "P=PRACOVNI SILA KVALIFIKOVANA"

Sekundární analýza problematiky BRAIN DRAIN a s tím související skutečnosti. Vavrečková, Jana - Fischlová, Drahomíra - Lukeš, Martin
Možnosti zaměstnávání pro české občany ve vybraných státech EU a nabídkové programy pro získání kvalifikované pracovní síly ze zahraničí. : Studie 2. Vavrečková, Jana; a kol. - Horová, Lucie
Poptávka po českých kvalifikovaných odbornících v zahraničí (výsledky kvalitativního terénního průzkumu). Studie 3. Vavrečková, Jana - Gazdagová, Marie
Poptávka po kvalifikovaných odbornících v ČR (výsledky kvalitativního terénního průzkumu). : Studie 4. Vavrečková, Jana - Gazdagová, Marie
Poptávka po kvalifikovaných pracovních silách v evropských sítích mobility EURES a ERA-MORE. : Studie 5. Vlach, Jan - Vavrečková, Jana
Migration of Czech workers poses risk of brain drain. Vavrečková, Jana
Migrace odborníků do zahraničí a potřeba kvalifikovaných pracovních sil. Vavrečková, Jana; a kol.
Základní zákonitosti zahraniční pracovní migrace s důrazem na migraci ysokokvalifikovaných pracovních sil. Vavrečková, Jana - Baštýř, Ivo
Odliv mozků v Evropské unii a nabídkové programy k získání vysokokvalifikovaných odborníků. Vavrečková, Jana - Horová, Lucie
Aktivní výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků v České republice. Vavrečková, Jana

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT