Záznamy 1..10 z 40
pro vyhledávací výraz "P=PRIJMY"

Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 - I.-II.(III.)Q 2000. Bulletin No. 15. Baštýř, Ivo - Kux, Jaroslav - Formanová, Jana
Základní aspekty pohybu výdělků v období vstupu České republiky do Evropské unie. : Průběžná zpráva - shrnutí analýz. Baštýř, Ivo - Vlach, Jan
Příjmová diferenciace rodin a domácností, vliv dávek státní sociální podpory na příjmy rodiny (vybrané souvislosti s natalitním chováním). Ettlerová, Sylva
Vytvoření informační základny pro analýzu faktorů ovlivňujících rozdíly v úrovni pracovních příjmů (mezd) mužů a žen a modelování (prognózování) těchto rozdílů. Průběžná zpráva. Fischlová, Drahomíra
Život ve stáří. Zpráva o výsledcích empirického šetření. Kuchařová, Věra
Komplexní analýza sociálně ekonomických podmínek života ve stáří. Kuchařová, Věra
The National Distribution of The Migration Potential in the Czech Republic. Fischlová, Drahomíra
Chudoba, deprivace, sociální vyloučení: nezaměstnaní a pracující chudí. Mareš, Petr - Sirovátka, Tomáš
Terénní šetření o sociálním a ekonomickém postavení osob samostatně výdělečně činných v ČR 2006. : Analýza výsledků. Baštýř, Ivo - Brachtl, Miloš - Vlach, Jan
Osoby samostatně výdělečně činné v České republice. Průša, Ladislav - Vlach, Jan

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT