Záznamy 1..10 z 21
pro vyhledávací výraz "P=PRIJMY NIZKE"

Sociální ochrana nízkopříjmových domácností starobních důchodců. Červenková, Anna - Kotýnková, Magdalena
Dávky určené oficiálně chudým domácnostem a problémy s jejich distribucí. Vavrečková, Jana
Sociální bydlení v našich podmínkách. Vavrečková, Jana
Sociální ochrana oficiálně chudých domácností. Vavrečková, Jana
Vzájemná interakce daní a sociálních dávek. Jahoda, Robert
Chudoba v České republice v datech (šetření sociální situace domácností). Dílčí studie projektu o možnostech monitorování chudoby v ČR. Mareš, Petr
Sociální souvislosti vstupu České republiky do Evropské unie. Kotýnková, Magdalena
Změna úpravy životního minima a stanovení existenčního minima. Kotýnková, Magdalena
Domácnosti a sociální dávky v letech 2000 - 2003 (analýza statistik rodinných účtů). Jahoda, Robert - Kofroň, Pavel
Chudoba, deprivace, sociální vyloučení: nezaměstnaní a pracující chudí. Mareš, Petr - Sirovátka, Tomáš

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT