Záznamy 1..10 z 18
pro vyhledávací výraz "P=PROJEKTY"

Monthly Update: August 2004 - Czech Republic. National Action Employment Plan and National Action Plan on Social Inclusion accepted by the Czech government. Sirovátka, Tomáš
Hodnocení Vládního programu podpory terénní sociální práce v sociálně vyloučených romských komunitách - (hodnoty a fakta). Winkler, Jiří - Šimíková, Ivana
Projekt "Cesta ke kvalitě" s podporou Iniciativy Společenství EQUAL. Průša, Ladislav
Seminář na téma Gender v managementu. Lisá, Helena - Vlach, Jan
Věkové normy v sociologické perspektivě. Vidovićová, Lucie - Gregorová, Eva
Přínos sdružení Dlouhá cesta pro matky a rodiny vyrovnávající se se ztrátou dítěte. Musil, Libor - Dohnalová, Zdeňka
Romové v České republice. Horáková, Milada
Globalizace, flexicurity a finanční krize. Lisá, Helena
Ošetřovatelská a rehabilitační péče v pobytových zařízeních sociálních služeb. Jeřábková, Věra - Průša, Ladislav
Informace o řešení projektu "Metodika hodnocení monitorovacích nástrojů integračního procesu cizinců z třetích zemí v ČR - 1. fáze (2009)". Vavrečková, Jana - Baštýř, Ivo

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT