Záznamy 1..10 z 20
pro vyhledávací výraz "P=RAKOUSKO"

Důsledky vstupu ČR do EU na vztahy s Rakouskem se zaměřením na zaměstnanost, trh práce a migraci. Sociálně-ekonomická charakteristika příhraničních českých krajů a rakouských regionů. Analytická část - svazek 4. Baštýř, Ivo; a kol. - Fischlová, Drahomíra; - ... [a i.]
Návrh nového způsobu financování sociálních služeb. Průša, Ladislav
Analýza politiky zaměstnanosti členských zemí Evropské unie v závislosti na jejich předsednictví se zřetelem na aktualizaci principů politiky zaměstnanosti České republiky - Rakousko. Kux, Jaroslav - Krause, Danica - Nekolová, Markéta - Vychová, Helena
Podpora ekonomické aktivity stárnoucí populace v Rakousku. Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna - Šteflová, Alena
Důsledky vstupu ČR do EU na vztahy s Rakouskem se zaměřením na zaměstnanost, trh práce a migraci.Závěrečná zpráva. Shrnutí, závěry a doporučení. Syntetická část - svazek 1b. . Baštýř, Ivo; a kol.
Důsledky vstupu ČR do EU na vztahy s Rakouskem se zaměřním na zaměstnanost, trh práce a migraci. Migrační potenciál obyvatelstva České republiky (Model migračního potenciálu), Analýza vztahů a souvislostí. Analytická část - svazek 1a. Baštýř, Ivo
Důsledky vstupu ČR do EU na vztahy s Rakouskem se zaměřením na zaměstnanost, trh práce a migraci.Migrační potenciál obyvatelstva České republiky, Výsledky empirického šetření. Analytická část - svazek 1b. Vavrečková, Jana - Fischlová, Drahomíra - Michalička, Ludvík - Janata, Zdeněk
Důsledky vstupu ČR do EU na vztahy s Rakouskem se zaměřením na zaměstnanost, trh práce a migraci.Migrační potenciál příhraniční České republiky s Rakouskem. Výsledky empirického šetření. Analytická část - svazek 2. Vavrečková, Jana - Michalička, Ludvík - Fischlová, Drahomíra - Janata, Zdeněk
Důsledky vstupu ČR do EU na vztahy s Rakouskem se zaměřením na zaměstnanost, trh práce a migraci.Syntetická část - svazek 1a. Závěrečná zpráva. Shrnutí analýz, vztahů a poznatků. Baštýř, Ivo; a kol.
Monografie vybraných států s ohledem na systémy důchodového zabezpečení : Příloha k výzkumných zprávám z projektů 1. Analýza důchodových reforem z hlediska české důchodové reformy a 2. Mezinárodní srovnání vybraných dílčích systémů důchodového pojištění, které mají vliv na příjmy systému, na stanovení výše dávek a na výdaje včetně vztahu tohoto systému k systému nemocenského pojištění. Vylítová, Markéta; a kol.

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT