Záznamy 1..10 z 39
pro vyhledávací výraz "P=REKVALIFIKACE"

Rozsah a cílenost programů aktivní politiky zaměstnanosti v ČR, zájem o programy a motivace účastníků. Hodnocení programů aktivní politiky zaměstnanosti na lokálním trhu práce. Průběžná zpráva 1. etapy pilotního výzkumného projektu. Sirovátka, Tomáš - Rákoczyová, Miroslava
Hodnocení programů aktivní politiky zaměstnanosti na lokálním trhu práce: přínosy rekvalifikací a dalších nástrojů APZ na Břeclavsku (průběžná zpráva z pilotního výzkumného projektu). Sirovátka, Tomáš - Kulhavý, Václav - Horáková, Markéta - Rákoczyová, Miroslava
Aktivní politika zaměstnanosti v druhé polovině devadesátých let. Sirovátka, Tomáš - Rákoczyová, Miroslava
Přínosy rekvalifikací pro znevýhodněné skupiny nezaměstnaných. Horáková, Markéta - Rákoczyová, Miroslava
Zhodnocení rozsahu, cílenosti a účinků programů aktivní politiky zaměstnanosti. Průběžná zpráva z výzkumného projektu äEfektivnost nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti". Sirovátka, Tomáš - Horáková, Markéta - Kulhavý, Václav - Rákoczyová, Miroslava
Migrační potenciál obyvatelstva v procesu Evropské integrace. Vavrečková, Jana
Dopady restrukturalizace na zaměstnanost a jejich řešení v zemích EU. Kotrusová, Miriam
Hodnocení efektivity programů aktivní politiky zaměstnanosti v ČR. Sirovátka, Tomáš - Kulhavý, Václav - Horáková, Markéta - Rákoczyová, Miroslava
Zákon o zaměstnanosti v číslech roku 2008. Bičáková, Olga
Zákon o zaměstnanosti v číslech roku 2008. Bičáková, Olga

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT