Záznamy 1..10 z 46
pro vyhledávací výraz "P=RODICOVSTVI"

Sociodemografická syntéza podmínek rodinného života v ČR. Ettlerová, Sylva - Kuchařová, Věra - Matějková, Barbora - Paloncyová, Jana
Některé obsahové změny postojů k manželství a rodičovství. Kuchařová, Věra
Rodina a rodičovství v křesťanství a islámu. Nešporová, Olga
Mikrosociální a individuální souvislosti rodičovství. Část 1. Šťastná, Anna
Rozhodovací procesy -náctiletých těhotných dívek vedoucí k volbě časného rodičovství. Vašková, Renata
Understanding Teenage Pregnancy Decision Making and the Family Formation Process: a Czech Republic qualitative study. Vašková, Renata
Rodina a rodičovství na prahu 21. století. Svobodová, Kamila - Šťastná, Anna
Postoje k manželství a rodičovství a reflexe změn podmínek pro rodičovství. Kuchařová, Věra
Postoje k rodině, manželství a rodičovství. Nešporová, Olga
Rodiny s otci pečujícími o děti formou rodičovské dovolené. Nešporová, Olga

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT