Záznamy 1..10 z 37
pro vyhledávací výraz "P=ROVNOST"

Analýza rozdílů ve výši pracovních příjmů mužů a žen, navržení modelového postupu zjišťování podílu diskriminace. Fischlová, Drahomíra
Vytvoření informační základny pro analýzu faktorů ovlivňujících rozdíly v úrovni pracovních příjmů (mezd) mužů a žen a modelování (prognózování) těchto rozdílů. Průběžná zpráva. Fischlová, Drahomíra
Analýza rozdílů ve výši pracovních příjmů mužů a žen. Fischlová, Drahomíra
Rovnost příležitostí žen a mužů na trhu práce. Kuchařová, Věra - Zamykalová, Lenka
Aktuální otázky postavení žen v ČR. Kuchařová, Věra - Zamykalová, Lenka
Women and Employment. Kuchařová, Věra
Práce a zaměstnání - vliv na postavení žen ve společnosti. Kuchařová, Věra
Rodinná politika v měnícím se kontextu. Sirovátka, Tomáš
Stále dostávají nižší mzdy než muži. Fischlová, Drahomíra
Gender discrimination in the Czech labour market. Vašková, Renata

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT