Záznamy 1..10 z 19
pro vyhledávací výraz "P=SENIORI"

Senioři a sociální opatření v oblasti stárnutí v pohledu české veřejnosti. Zpráva z empirického výzkumu. Vidovićová, Lucie - Rabušic, Ladislav
Je česká společnost ageistická? Společnost, pracovní trh a věková diskriminace v ČR. Vidovićová, Lucie
Přirozené prostředí jako významný aspekt poskytování sociálních služeb seniorům. Kubalčíková, Kateřina
Některé problémy financování sociální a zdravotní lůžkové péče. Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna
Odhad počtu a hodnocení situace uživatelů sociálních služeb. Bareš, Pavel
Ošetřovatelská péče v domovech důchodců. Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna - Pechanová, Marie
Sociální a zdravotní lůžková péče o seniory. Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna - Pechanová, Marie - Žitníková, Dagmar
Několik poznámek k lůžkové péči o seniory v regionech ČR. Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna - Pechanová, Marie
Sociálně demografická analýza Roudnice nad Labem jako obce s rozšířenou působností. Bareš, Pavel - Jeřábková, Věra - Průša, Ladislav - Soukup, Tomáš
Systém financování domovů pro seniory v České republice. Průša, Ladislav

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT