Záznamy 1..10 z 12
pro vyhledávací výraz "P=SKUPINY VEKOVE"

Vývoj invalidity v ČR v letech 1997-2001. Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna - Bruthans, Jan
Invalidita v ČR v mezinárodním srovnání. Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna
Dlouhodobá nezaměstnanost v mezinárodním srovnání 10 středoevropských tranzitivních zemích. Kux, Jaroslav
Nerovné pozice mužů a žen na trhu práce v České republice. Kulhavý, Václav - Sirovátka, Tomáš
Přesnost populačních prognóz se zaměřením na seniory. Svobodová, Kamila
Příspěvek na péči - černá díra reformy sociálního systému. Průša, Ladislav
Jak náboženství ovlivňuje rodinný život? : Rozdíly v chování a postojích k rodině mezi českými věřícími a nevěřícími. Nešporová, Olga
Absence from work - Czech Republic. Geissler, Hana - Hála, Jaroslav - Kroupa, Aleš
Populační vývoj - Švédsko. Šťastná, Anna
Struktura spotřeby domácností zaměstnanců a důchodců v letech 2004-2008, sociálně-ekonomické souvislosti na začátku 21. století. Zajíčková, Drahomíra - Vlach, Jan - Severová, Simona

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT