Záznamy 1..10 z 15
pro vyhledávací výraz "P=SLUZBA POSUDKOVA"

Správní delikty a kontrolní činnost na úseku zaměstnanosti v roce 2009. Bičáková, Olga
K novelizaci zákona o zaměstnanosti provedené novelou zákona o důchodovém pojištění k 1. lednu 2010. Bičáková, Olga
Rozdílné pohledy sociálních pracovníků a posudkových lékařů na roli sociálního pracovníka v rámci řízení o přiznání příspěvku na péči. Musil, Libor - Hubíková, Olga - Havlíková, Jana - Kubalčíková, Kateřina
Posudková činnost ve vybraných evropských zemích: Francie. Suchomelová, Mirjam
Věcné a právní vymezení statusu osoby se zdravotním postižením v systému zaměstnanosti a podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením ve vybraných evropských zemích. Kořánová, Marie - Krinesová, Lenka - Magerská, Vítězslava - Suchomelová, Mirjam - Švehlová, Katarína
The factual and legal definition of the status of a person with disability within the employment system and employment support for persons with disabilities in selected European countries. Kořánová, Marie - Krinesová, Lenka - Magerská, Vítězslava - Suchomelová, Mirjam - Švehlová, Katarína
Posudková činnost v oblasti sociální ochrany ve vybraných zemích EU v roce 2013. Kořánová, Marie - Krinesová, Lenka - Suchomelová, Mirjam - Švehlová, Katarína - Konopásková, Jitka
Organizace posuzování zdravotního stavu ve vztahu k rozhodovacím procesům v sociálním zabezpečení ve vybraných zemích EU. Kořánová, Marie - Krinesová, Lenka - Magerská, Vítězslava - Suchomelová, Mirjam - Švehlová, Katarína
Pohled sociálních pracovníků agendy příspěvku na péči a posudkových lékařů na vybrané aspekty stávající posudkové praxe v příspěvku na péči . Hubíková, Olga - Havlíková, Jana
Multidisciplinarita v posuzování nároku na příspěvěk na péči - analýzy a doporučení: Podklad pro Hneleg. Musil, Libor - Hubíková, Olga - Havlíková, Jana - Kubalčíková, Kateřina - Durajová, Zuzana - Beran, Vlastimil

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT