Záznamy 1..10 z 15
pro vyhledávací výraz "P=SLUZBY"

Dotační politika MPSV na prahu 3. tisíciletí. Průša, Ladislav
Podpora rodin s dětmi a vliv peněžních transferů na formu rodinného soužití. Höhne, Sylva
Odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě. Bičáková, Olga
Odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě. Bičáková, Olga
Marketing sociálních služeb. Molek, Jan
Zákon o volném pohybu služeb novelizuje i zákon o zaměstnanosti. Bičáková, Olga
Zákon o volném pohybu služeb novelizuje i zákon o zaměstnanosti. Bičáková, Olga
Analýza příjemců vybraných dávek sociální péče osobám se zdravotním postižením (oblast mobility). Galetová, Zdeňka - Soukup, Tomáš - Průša, Ladislav - Kořánová, Marie - Krinesová, Lenka - Popová, Dagmar - Příhodová, Růžena - Suchomelová, Mirjam
What Specific Employment Policy Measures Do Czech Lone Parents Need? : Mutual Learning Programme: Peer Country Comments paper ľ Czech Republic. Kuchařová, Věra
Intercultural opening of the labour market and employment institutions in the Czech Republic. Horáková, Milada - Bareš, Pavel

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT