Záznamy 1..10 z 285
pro vyhledávací výraz "P=SLUZBY SOCIALNI"

Právní úprava sociálních služeb vybraných evropských zemí. Bruthansová, Daniela; a kol. - ... [a i.]
Zhodnocení informačních zdrojů a datové základny v oblasti sociálních služeb v České republice. Červenková, Anna - Filipová, Martina
Sociální služby ve světle připravovaných reforem (1). Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna
K bezdomovství a možnostem jeho prevence. Kotýnková, Magdalena - Janata, Zdeněk
Institucionální a kompetenční uspořádání inspekce sociálních služeb. Kuchařová, Věra - Veselá, Jitka
Social Services in the Czech Republic. Kuchařová, Věra
Pohled na systém sociální pomoci očima sociálních pracovníků pověřených obecních úřadů. Kuchařová, Věra
Rozbor ekonomických aspektů ovlivňujících stávající a nově navrhovaný systém sociálních služeb. . Průša, Ladislav
Integrovaná domácí sociálně zdravotní péče. : Studie zpracovaná v rámci projektu Vybrané sociálně ekonomické otázky poskytování sociálních a zdravotních služeb. Průša, Ladislav - Misconiová, Blanka - Vostrovská, Helena
Ekonomie sociálních služeb. Průša, Ladislav

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT