Záznamy 1..10 z 21
pro vyhledávací výraz "P=SLUZBY ZAMESTNANOSTI"

Úloha politiky zaměstnanosti v oblasti pracovně profesního poradenství při zprostředkování zaměstnání. : 3. etapa. Souhrnná zpráva. Kotíková, Jaromíra; a kol.
Úloha politiky zaměstnanosti v oblasti pracovně profesního poradenství při zprostředkování zaměstnání. 3. etapa. Příloha I. Kotíková, Jaromíra; a kol.
Úloha politiky zaměstnanosti v oblasti pracovně profesního poradenství při zprostředkování zaměstnání. 3. etapa. Příloha II.. - Studie expertů vybraných úřadů práce. Kotíková, Jaromíra; a kol.
Zdanění práce v ČR a zemích EU. Jahoda, Robert
Český trh práce a Evropská strategie zaměstnanosti. Winkler, Jiří; (eds.) - Žižlavský, Martin
Reforma veřejných služeb zaměstnanosti v zemích EU. Winkler, Jiří - Horák, Pavel - Žižlavský, Martin
Monthly Update November 2003. Experimenting with Individual Action Plans in the Czech Republic. Sirovátka, Tomáš
Dopady restrukturalizace na zaměstnanost a jejich řešení v zemích EU. Kotrusová, Miriam
Služby zaměstnanosti pro klienty-starobní důchodce v zemích EU a vybrané problémy v kontextu ČR. Suchomelová, Mirjam - Vidovićová, Lucie
Analýza politiky zaměstnanosti členských zemí Evropské unie v závislosti na jejich předsednictví se zřetelem na aktualizaci principů politiky zaměstnanosti České republiky - Rakousko. Kux, Jaroslav - Krause, Danica - Nekolová, Markéta - Vychová, Helena

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT