Záznamy 1..10 z 24
pro vyhledávací výraz "P=SPOLECNOST"

Začlenění seniorů v sociální struktuře soudobé společnosti. Červenková, Anna - Kotýnková, Magdalena
Moderní společnost a její proměny v připravovaném výzkumu. Průša, Ladislav
Česká rodina v době pozdní modernity. Možný, Ivo
Česká společnost: nejdůležitější fakta o kvalitě našeho život. Možný, Ivo
Sociální práce jako nástroj překonávání sociálního vyloučení Romů. Musil, Libor
Senioři a sociální opatření v oblasti stárnutí v pohledu české veřejnosti. Zpráva z empirického výzkumu. Vidovićová, Lucie - Rabušic, Ladislav
Imigrace a imigrační politika jako prvek řešení české demografické situace? Rabušic, Ladislav - Burjanek, Aleš
Hodnota dítěte. Rabušic, Ladislav
The Czech Family. Možný, Ivo - Katrňák, Tomáš
Participace a zájmové organizace v České republice. Mansfeldová, Zdena; (eds.) - Kroupa, Aleš

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT