Záznamy 1..10 z 14
pro vyhledávací výraz "P=SPRAVA"

Social Services in the Czech Republic. Kuchařová, Věra
Zamyšlení nad hlavními principy dotační politiky MPSV v roce 2000. Průša, Ladislav
Transformace sociálních služeb (1. část). Průša, Ladislav
Příjemci dávek sociální péče z titulu sociální potřebnosti: jejich počty, struktura, příjmy (evidence z dat sociálních referátů) ) - Dílčí zpráva v rámci projektu äMonitorování chudobyô. Trbola, Robert - Sirovátka, Tomáš
Transformace sociálních služeb (2. část). Průša, Ladislav
Reforma veřejné správy a její dopad na roli obce v systému sociální pomoci. Průša, Ladislav
Registrace poskytovatelů sociálních služeb jako nová povinnost. Průša, Ladislav
Koncepce subsidiarity v sociálních službách a úloha nestátních neziskových organizací při jejich poskytování. Bareš, Pavel
Jaká je optimální forma organizace poskytující veřejné služby? Průša, Ladislav
Early assessment a profiling ve službách zaměstnanosti. Zahraniční zkušenosti a spolehlivost odhadu v ČR. Soukup, Tomáš

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT