Záznamy 1..10 z 73
pro vyhledávací výraz "P=STARNUTI"

Začlenění seniorů v sociální struktuře soudobé společnosti. Červenková, Anna - Kotýnková, Magdalena
Začlenění seniorů v sociální struktuře soudobé společnosti. Červenková, Anna - Kotýnková, Magdalena
Dopad stárnutí na sociální systémy (1. část). Průša, Ladislav
Senioři a sociální opatření v oblasti stárnutí v pohledu české veřejnosti. Zpráva z empirického výzkumu. Vidovićová, Lucie - Rabušic, Ladislav
Stáří v populárně naučné literatuře - interpretativní analýza. Vidovićová, Lucie
Čeští senioři včera, dnes a zítra. Rabušic, Ladislav - Vohralíková, Lenka
Kolik bude českých seniorů v příštích desetiletích? Rabušic, Ladislav
Život ve stáří. Zpráva o výsledcích empirického šetření. Kuchařová, Věra
Komplexní analýza sociálně ekonomických podmínek života ve stáří. Kuchařová, Věra
Dopad stárnutí na sociální systémy (2. část). Průša, Ladislav

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT