Záznamy 1..10 z 12
pro vyhledávací výraz "P=STYL ZIVOTNI"

Život ve stáří. Zpráva o výsledcích empirického šetření. Kuchařová, Věra
Komplexní analýza sociálně ekonomických podmínek života ve stáří. Kuchařová, Věra
Životní styl rodin s otci na rodičovské dovolené. Nešporová, Olga
Rodinná politika a životní styl rodiny. Svobodová, Kamila - Šťastná, Anna
Příprava na stáří a odchod do důchodu. Svobodová, Kamila
Příprava na stáří. Svobodová, Kamila
Představy o životě v důchodu a finančním zabezpečení ve stáří. Svobodová, Kamila
Aktivity seniorů ve velkých městech: zdraví, prostor a subjektivní kvalita života. Vidovićová, Lucie - Petrová Kafková, Marcela
Financial Literacy in Retirement Planning Context - the case of Czech older workers. Vidovićová, Lucie
Stáří ve městě, město v životě seniorů. Vyd. 1. Vidovićová, Lucie - Galčanová, Lucie - Petrová Kafková, Marcela - Sýkorová, Dana

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT