Záznamy 1..10 z 40
pro vyhledávací výraz "P=SYSTEM"

Rozbor ekonomických aspektů ovlivňujících stávající a nově navrhovaný systém sociálních služeb. . Průša, Ladislav
K problematice budoucího financování sociálních služeb. Průša, Ladislav
Základní principy systémů sociální ochrany v Evropské unii (1). Průša, Ladislav
Státní sociální podpora na počátku třetího tisíciletí. Průša, Ladislav
Vzájemná interakce daní a sociálních dávek. Jahoda, Robert
Solidarita a podpora sociálního státu. Srovnání České republiky a Nizozemí. Sirovátka, Tomáš - Rabušic, Ladislav - Van Oorschot, Wim
K vybraným otázkám charakteru sociálních transferů rodinám s dětmi v České republice. Průša, Ladislav
Základní principy systémů sociální ochrany v Evropské unii (2). Průša, Ladislav
Reforma veřejné správy a její dopad na roli obce v systému sociální pomoci. Průša, Ladislav
Sociální a zdravotní zabezpečení v ČR. Kroupa, Aleš - Mácha, Martin - Papeš, Zdeněk

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT