Záznamy 1..10 z 73
pro vyhledávací výraz "P=VYZKUM"

K aktuálním otázkám sociální hospitalizace (1). Bruthansová, Daniela - Bruthans, Jan - Červenková, Anna
Hodnocení programů zaměřených na snižování rizika sociálního vyloučení romské komunity. Šimíková, Ivana - Navrátil, Pavel - Winkler, Jiří
Analýza nepříspěvkových dob v ČR a doporučení pro jejich sledování a evidenci. Holub, Martin
Standardy kvality a sociální práce v sociálních službách. Musil, Libor
Zhodnocení rozsahu, cílenosti a účinků programů aktivní politiky zaměstnanosti. Průběžná zpráva z výzkumného projektu äEfektivnost nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti". Sirovátka, Tomáš - Horáková, Markéta - Kulhavý, Václav - Rákoczyová, Miroslava
K diskusi o hodnocení kvality sociálních služeb v Domech na půl cesty. Winkler, Jiří
Obtíže při dotazníkových šetřeních na neobvyklých vzorcích populace. Vyhlídal, Jiří
Konceptualizace výzkumu. Šimíková, Ivana
Living conditions and species of social exclusion of the Roma community in the Czech Republic. Šimíková, Ivana - Klíčová, Kateřina
Věkové normy v sociologické perspektivě. Vidovićová, Lucie - Gregorová, Eva

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT