Záznamy 1..10 z 15
pro vyhledávací výraz "P=VZDELANI DOSAZENE"

Aktuální otázky postavení žen v ČR. Kuchařová, Věra - Zamykalová, Lenka
Women and Employment. Kuchařová, Věra
Měnící se trh práce: problémy a priority. Sirovátka, Tomáš
Analýza vzdělávací úrovně české populace v relaci k EU a jejím vybraným státům. Michalička, Ludvík; a kol. - Czesaná, Věra
Harmonizace rodinných a pracovních povinností rodičů se závislými dětmi. Ettlerová, Sylva - Šťastná, Anna
Komparace vzdělanostní struktury české pracovní síly se vzdělanostní strukturou pracovní síly v EU. Michalička, Ludvík - Czesaná, Věra
Measuring job satisfaction in surveys: Czech Republic. Comparative analytical report - Questionnaire. Vašková, Renata - Dokulilová, Lenka
Nerovné pozice mužů a žen na trhu práce v České republice. Kulhavý, Václav - Sirovátka, Tomáš
Employment and working conditions of migrant workers - Czech Republic. Horáková, Milada
Lone mothers at the labour market: Their requirements and their entitlement to social protection measures. Kuchařová, Věra

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT