Záznamy 1..10 z 20
pro vyhledávací výraz "P=VZDELANOST"

Situace žen a mužů na trhu práce v České republice. Kuchařová, Věra
Měnící se trh práce: problémy a priority. Sirovátka, Tomáš
Český trh práce ve druhé polovině 90. let. Sirovátka, Tomáš - Žižlavský, Martin
Analýza vzdělávací úrovně české populace v relaci k EU a jejím vybraným státům. Michalička, Ludvík; a kol. - Czesaná, Věra
Doktorandské studium v ČR-jeho možnosti a omezení. Vašková, Renata
Komparace vzdělanostní struktury české pracovní síly se vzdělanostní strukturou pracovní síly v EU. Michalička, Ludvík - Czesaná, Věra
Gender v managementu: kvalitativní výzkum podmínek a nerovností v ČR. Fischlová, Drahomíra - Křížková, Alena - Dudová, Radka
Úloha vzdělání a zdraví v ekonomickém rozvoji. Teoretická analýza a její aplikace v podmínkách ČR. Vychová, Helena - Mertl, Jan
Rodina a zaměstnání I. Svobodní jedinci. Ettlerová, Sylva
Rodina a zaměstnání III. Rodiny se školními dětmi. Šťastná, Anna

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT