Záznamy 1..10 z 18
pro vyhledávací výraz "P=VZDELAVANI CELOZIVOTNI"

Jak rozumět celoživotnímu učení. Vychová, Helena
Czech Republic - Monthly Update: February. The resolution of the Czech Government on the proceedings and objectives in order to diminish unemployment during the Governmentĺs term of office. Sirovátka, Tomáš
Gender v managementu: kvalitativní výzkum podmínek a nerovností v ČR. Fischlová, Drahomíra - Křížková, Alena - Dudová, Radka
Sociální partnerství jako prvek rozvoje venkovského regionu: Případová studie projektu celoživotního vzdělávání. In Sociální ekonomika, sociální podnik a sociální kapitál. Kulhavý, Václav
Profesní struktura a kvalifikační předpoklady pracovníků v sociálních službách. Havrdová, Zuzana - Zamykalová, Lenka
Evaluating training programs for economically disadvantaged. The case of Czech Republic. Stupnytskyy, Oleksandr
Odhadování vzdělanostních potřeb. Michalička, Ludvík
Vzdělávání dospělých ve vybraných zemích EU. Vychová, Helena
Změny v zákoně o sociálních službách od 1. srpna 2009. Bičáková, Olga
Specifika a proměny v dalším vzdělávání dospělých. Vychová, Helena

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT