Záznamy 1..10 z 49
pro vyhledávací výraz "P=VZDELAVANI-VYCVIK"

K integraci neslyšících do většinové společnosti. Červenková, Anna
Začlenění seniorů v sociální struktuře soudobé společnosti. Červenková, Anna - Kotýnková, Magdalena
Regionální politika zaměstnanosti při strukturálních změnách. Hála, Jaroslav - Rudolf, Vladimír
Jak rozumět celoživotnímu učení. Vychová, Helena
Monthly Labour Market Update: CZECH REPUBLIC - December 2004. Investment Incentives as a Policy for Economic Growth and Employment: Approach of the Government and Views of the Opposition. Sirovátka, Tomáš
Kvalifikace pracovníků v sociálních službách. Musil, Libor - Hubíková, Olga - Kubalčíková, Kateřina - Dvořáková, Michala
Sociální důsledky vstupu České republiky do Evropské unie. Baštýř, Ivo; a kol.
Impact of training on peopleĺs employability: Czech Republic. Kroupa, Aleš - Dokulilová, Lenka - Vašková, Renata
Programy aktivní politiky zaměstnanosti v ČR v roce 2005: Hodnocení efektů na nezaměstnanost v roce 2006. Sirovátka, Tomáš - Kulhavý, Václav
Problematika zaměstnanosti starších osob v kontextu českého trhu práce. Kotíková, Jaromíra

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT