Záznamy 1..10 z 37
pro vyhledávací výraz "P=ZACLENOVANI SOCIALNI"

Rozvoj lidských zdrojů. Kotýnková, Magdalena
Podpora sociální soudržnosti v EU. Kotýnková, Magdalena
Přínosy veřejně prospěšných prací k sociálnímu začlenění a k získání zaměstnání. Sirovátka, Tomáš - Rákoczyová, Miroslava
Sociální exkluze a sociální inkluze menšin a marginalizovaných skupin. Sirovátka, Tomáš; (ed.)
Romové: Sociální exkluze a inkluze. Mareš, Petr
Zmírňování chudoby a sociálního vyloučení jako předpoklad pro zvýšení kvality života. Kotýnková, Magdalena
Směřování české sociální politiky s důrazem na agendu Lisabonské strategie. Sirovátka, Tomáš; a kol. - Kulhavý, Václav - Horáková, Markéta - Rákoczyová, Miroslava
Sociální exkluze. Sirovátka, Tomáš - Mareš, Petr
The challenge of social inclusion: Minorities and marginalised groups in Czech society. Sirovátka, Tomáš; et al.
Social exclusion and social inclusion: the Czech perspective. Mareš, Petr

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT