Záznamy 1..10 z 121
pro vyhledávací výraz "P=ZAKONODARSTVI"

Sociální hospitalizace. Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna - Holmerová, Iva
Právní úprava sociálních služeb vybraných evropských zemí. Bruthansová, Daniela; a kol. - ... [a i.]
K aktuálním otázkám sociální hospitalizace (1). Bruthansová, Daniela - Bruthans, Jan - Červenková, Anna
K integraci neslyšících do většinové společnosti. Červenková, Anna
Diferencovaná úroveň dávek sociální pomoci na Slovensku. Kotýnková, Magdalena
Vývoj systému dávek státní sociální podpory ve druhé polovině devadesátých let. Průša, Ladislav
Analýza vývoje systému sociální pomoci v 90.letech. Průša, Ladislav
Zamyšlení nad možnostmi dalšího vývoje základního systému důchodového pojištění. Průša, Ladislav
Státní sociální podpora na počátku třetího tisíciletí. Průša, Ladislav
Dávky určené oficiálně chudým domácnostem a problémy s jejich distribucí. Vavrečková, Jana

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT