Záznamy 1..10 z 15
pro vyhledávací výraz "P=ZAMESTNANOST ZEN"

Analýza rozdílů ve výši pracovních příjmů mužů a žen, navržení modelového postupu zjišťování podílu diskriminace. Fischlová, Drahomíra
Aktuální otázky postavení žen v ČR. Kuchařová, Věra - Zamykalová, Lenka
Women and Employment. Kuchařová, Věra
Práce a zaměstnání - vliv na postavení žen ve společnosti. Kuchařová, Věra
Rodinná politika v měnícím se kontextu. Sirovátka, Tomáš
Stále dostávají nižší mzdy než muži. Fischlová, Drahomíra
Rovnováha mezi rodinným životem a pracovní kariérou v kontextu ženské zaměstnanosti. Mezinárodní srovnávací studie. Valentová, Marie
Úroveň zaměstnanosti vybraných skupin. Krause, Danica - Nekolová, Markéta - Kux, Jaroslav - Stupnytskyy, Oleksandr
Analýza trhu práce České republiky z pohledu problematiky genderu se zaměřením na popis stavu a struktury zaměstnanosti žen v managementu. Dílčí studie. Krause, Danica
Gender v managementu: kvalitativní výzkum podmínek a nerovností v ČR. Fischlová, Drahomíra - Křížková, Alena - Dudová, Radka

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT