Záznamy 1..10 z 14
pro vyhledávací výraz "P=ZAMESTNAVANI PODPOROVANE"

K novele zákona o zaměstnanosti účinné od 1.1.2009. Bičáková, Olga
Průvodce oblastí zaměstnanosti v období hospodářské recese. Bičáková, Olga - Kotrusová, Miriam - Soukup, Tomáš - Ženíšková, Marta - Banzetová, Eva
Zákon o zaměstnanosti v číslech roku 2009. Bičáková, Olga
Hodnocení účinnosti programů aktivní politiky zaměstnanosti před příchodem finanční a ekonomické krize. Sirovátka, Tomáš - Hora, Ondřej - Tomešová Bartáková, Helena - Vyhlídal, Jiří
Přehled opatření na úseku politiky zaměstnanosti osob se zdravotním postižením ve vybraných zemích EU. Kotíková, Jaromíra; ... [a i.]
Politika zaměstnanosti osob se zdravotním postižením v Dánsku. Kořánová, Marie
Politika zaměstnanosti osob se zdravotním postižením ve Finsku a ve Španělsku. Krinesová, Lenka
Politika zaměstnanosti osob se zdravotním postižením ve Francii. Suchomelová, Mirjam
Politika zaměstnanosti osob se zdravotním postižením ve Spolkové republice Německo. Suchomelová, Mirjam
Politika zaměstnanosti osob se zdravotním postižením v Polsku. Příhodová, Růžena

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT