Záznamy 1..10 z 48
pro vyhledávací výraz "P=ZENY"

Analýza rozdílů ve výši pracovních příjmů mužů a žen, navržení modelového postupu zjišťování podílu diskriminace. Fischlová, Drahomíra
Analýza rozdílů ve výši pracovních příjmů mužů a žen. Fischlová, Drahomíra
Rovnost příležitostí žen a mužů na trhu práce. Kuchařová, Věra - Zamykalová, Lenka
Situace žen a mužů na trhu práce v České republice. Kuchařová, Věra
Aktuální otázky postavení žen v ČR. Kuchařová, Věra - Zamykalová, Lenka
Women and Employment. Kuchařová, Věra
Práce a zaměstnání - vliv na postavení žen ve společnosti. Kuchařová, Věra
Rodinná politika v měnícím se kontextu. Sirovátka, Tomáš
Value Change and Demographic Behaviour in the Czech Republic. Rabušic, Ladislav
Stále dostávají nižší mzdy než muži. Fischlová, Drahomíra

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT