Záznamy 1..10 z 15
pro vyhledávací výraz "RV=1997"

Formy rodinného života mladé generace. : Závěrečná zpráva řešení grantového úkolu RV-27 pro MPSV ČR. Kuchařová, Věra - Petrová, Iva - Tuček, Milan
Formy rodinného života mladé generace. : Základní výsledky empirického šetření a první etapy řešení grantového úkolu RV-27. Kuchařová, Věra - Lhotská, Věra - Petrová, Iva - Dlouhý, Jiří - Tuček, Milan
Sociálně-ekonomická motivace na trhu práce k zaměstnávání osob z nízkopříjmových skupin obyvatelstva v produktivním věku. : Sv. 1. Shrnutí, závěry, doporučení. 2. Podrobná analýza. 3. Přílohy a prameny. Baštýř, Ivo; a kol.
Ekonomická motivace na trhu práce k zaměstnávání osob se zdravotním postižením a návrh opatření na zvýšení jejich zaměstnanosti. : 1. Souhrnná stručná zpráva. Karpíšek, Zdeněk
Ekonomická motivace na trhu práce k zaměstnávání osob se zdravotním postižením a návrh opatření na zvýšení jejich zaměstnanosti. : 2. Podrobná zpráva. Karpíšek, Zdeněk; a kol.
Ekonomická motivace na trhu práce k zaměstnávání osob se zdravotním postižením a návrh opatření na zvýšení jejich zaměstnanosti. : 3. Přílohy. Karpíšek, Zdeněk; a kol.
Životní minimum v zahraničí a v České republice.Srovnávací studie. Baštýř, Ivo - Měchura, Vojtěch - Kotýnková, Magdalena - Vavrečková, Jana - Červenková, Anna
Nelegální zaměstnávání a podnikání cizinců na českém trhu práce. Kroupa, Aleš; a kol.
Romani in the Czech and Slovak Republic. Horáková, Milada
Problémy integrace etnických menšin. Horáková, Milada

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT