Záznamy 1..10 z 15
pro vyhledávací výraz "RV=1998"

Vývoj mezinárodních pracovních migrací v České republice. Horáková, Milada
Nižší příjmové skupiny obyvatelstva a možné ovlivňování jejich příjmových zdrojů se zvláštním zřetelem na nejnižší úroveň mezd a příjmy z jednotlivých systémů zabezpečení : Část 1. Stanovení ekvivalentních příjmů domácností pro analýzu příjmové nerovnosti domácností a rozsahu chudoby. Kotýnková, Magdalena - Michalička, Ludvík - Severová, Simona
Nižší příjmové skupiny obyvatelstva a možné ovlivňování jejich příjmových zdrojů se zvláštním zřetelem na nejnižší úroveň mezd a příjmy z jednotlivých systémů zabezpečení : Část 3. Struktura příjmů domácností s nízkými příjmy. Kotýnková, Magdalena - Michalička, Ludvík - Severová, Simona
Nižší příjmové skupiny obyvatelstva a možné ovlivňování jejich příjmových zdrojů se zvláštním zřetelem na nejnižší úroveň mezd a příjmy z jednotlivých systémů zabezpečení : Část 4. Analýza výsledků terénního šetření sociálně potřebných domácností v České republice. Kotýnková, Magdalena - Michalička, Ludvík - Severová, Simona
Nižší příjmové skupiny obyvatelstva a možné ovlivňování jejich příjmových zdrojů se zvláštním zřetelem na nejnižší úroveň mezd a příjmy z jednotlivých systémů zabezpečení : Shrnutí, závěry a doporučení. Kotýnková, Magdalena - Michalička, Ludvík - Severová, Simona - Vavrečková, Jana - Kotíková, Jaromíra
Východiska důchodové reformy v České Republice - Analýza názorů obyvatel. Mácha, Martin; a kol.
Sociální služby ve světle připravovaných reforem. 1. díl. Bruthansová, Daniela; a kol.
The Social and Economic Consequences of the CR's Integration into the EU. Baštýř, Ivo - Mácha, Martin - Horálek, Milan
Romové v České republice. Cesty z ghetta. Horáková, Milada
Mezinárodní pracovní migrace v ČR. Bulletin č. 1. Horáková, Milada

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT