Záznamy 1..10 z 56
pro vyhledávací výraz "RV=1999"

Mezinárodní pracovní migrace v ČR. Bulletin č. 2. Horáková, Milada
Mezinárodní pracovní migrace v ČR. Bulletin č. 3. Horáková, Milada
Evropská unie a Česká republika - základní sociální a hospodářské charakteristiky. Baštýř, Ivo - Likeš, Petr
Příjmy a mzdy v zahraničí a v České republice. Baštýř, Ivo - Měchura, Vojtěch - Severová, Simona
Česká republika - příprava ke vstupu do EU. (Výtah ze zprávy Světové banky - trh práce, sociální ochrana, veřejná správa). Baštýř, Ivo - Likeš, Petr
Sociální ochrana nízkopříjmových domácností starobních důchodců. Červenková, Anna - Kotýnková, Magdalena
K integraci neslyšících do většinové společnosti. Červenková, Anna
Sociální služby ve světle připravovaných reforem (1). Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna
Nelegální zaměstnanost cizinců v ČR. Horáková, Milada - Kroupa, Aleš
Fenomén sociálního vyloučení v kontextu české společnosti. Kotýnková, Magdalena

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT