Záznamy 1..10 z 102
pro vyhledávací výraz "RV=2004"

Náklady na ústavní sociální péči a služby podporovaného a chráněného bydlení. Bruthansová, Daniela - Červenková, Anna
Relace důchodu ke mzdě. Holub, Martin - Pollnerová, Štěpánka
Rodinná politika ve vybraných evropských zemích II. Matějková, Barbora - Paloncyová, Jana
Ekonomie sociálních služeb. Průša, Ladislav
Postavení nestátních neziskových organizací při poskytování veřejných služeb. Průša, Ladislav
Evropská vzdělávací politika / program, principy a cíle. Vychová, Helena - Brdek, Miroslav
Monthly Update: February 2004. Adjustments of the Social Security System as of 2004. Sirovátka, Tomáš
Czech Republic: Monthly Update - April: Unemployment Initiatives a Political Debate. Sirovátka, Tomáš
Hodnocení programů zaměřených na snižování rizika sociálního vyloučení romské komunity. Šimíková, Ivana - Navrátil, Pavel - Winkler, Jiří
Population, labour market and migration in the Czech Republic. Horáková, Milada

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT