Záznamy 1..10 z 114
pro vyhledávací výraz "RV=2005"

Věková diskriminace - ageismus: úvod do teorie a výskyt diskriminačních přístupů ve vybraných oblas-tech s důrazem na pracovní trh. Vidovićová, Lucie - Rabušic, Ladislav
Quality of working life in the Czech Republic. Vašková, Renata - Kroupa, Aleš
Mezinárodní pracovní migrace v ČR. Bulletin č. 14. Horáková, Milada
Srovnávací analýza systémů NDC II. Pollnerová, Štěpánka
Unemployment, Labour Marginalisation and Deprivation. Mareš, Petr - Sirovátka, Tomáš
De individuele benadering in activeringsbeleid in de republiek Tsjechie. Sirovátka, Tomáš
Fiskální pravidla versus pravidla Paktu stability a růstu. Prušvic, David
Vybrané aktuální problémy uplatňování minimální mzdy v ČR. Baštýř, Ivo
Vytvoření informační základny pro analýzu faktorů ovlivňujících rozdíly v úrovni pracovních příjmů (mezd) mužů a žen a pro modelování (prognózování) těchto rozdílů. Fischlová, Drahomíra
Příjmová chudoba, materiální deprivace a sociální vyloučení v České republice a srovnání se zeměmi EU (výzkumná zpráva z projektu Monitorování chudoby). Sirovátka, Tomáš - Kofroň, Pavel - Rákoczyová, Miroslava - Hora, Ondřej - Trbola, Robert

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT