Záznamy 1..10 z 79
pro vyhledávací výraz "RV=2015"

Atypical Employment in Aviation : Final Report. Jorens, Yves - Gillis, Dirk - Valcke, Lien - De Coninck, Joyce - Veverková, Soňa
Predictors of the Availability and Variety of Social Care Services for Older Adults: Comparison of Central European Countries. Lehmann, Štěpánka - Havlíková, Jana
The potential of domiciliary care service in the Czech Republic to promote ageing in place. Kubalčíková, Kateřina - Havlíková, Jana
Deset let důchodového pojištění v ČR jako členské země EU. Holub, Martin - Šlapák, Milan
Konsenzuální konference o bezdomovectví v ČR: příprava, průběh a výstupy. Sirovátka, Tomáš - Hradecký, Ilja
Konference "Slaďování pracovního, rodinného a soukromého života: výzva současnosti". Barvíková, Jana
Možné důsledky implementace zákona o sociálních službách perspektivou kritiky modelu New Public Management. Šimíková, Ivana
Faktory selhávání pěstounské péče v České republice v pozadí nedávných legislativních změn. Barvíková, Jana
Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 ľ 2014. Bulletin No 30. Höhne, Sylva - Šťastná, Anna - Šlapák, Milan
Pracovní dlouhověkost: východiska, příležitosti, výzvy. Vidovićová, Lucie - Wija, Petr

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT