Záznamy 1..10 z 57
pro vyhledávací výraz "RV=2017"

Počet exekucí na starobní důchody se od roku 2004 ztrojnásobil. Vrabcová, Jana
Nejvýznamnější překážky uplatnění osob po výkonu trestu odnětí svobody na trhu práce. Bareš, Pavel - Mertl, Jiří
Sociální práce zajišťovaná obecními a krajskými úřady v přenesené působnosti. Havlíková, Jana
Multidisciplinarita v příspěvku na péči. Hubíková, Olga
Dostupnost bydlení a stávající bytová situace seniorů. Godarová, Jana - Trbola, Robert - Jahoda, Robert - Rákoczyová, Miroslava
Důsledky změn věkové struktury obyvatelstva na vývoj nákladů na poskytování zdravotní péče. Průša, Ladislav
Změny v čerpání rodičovského příspěvku v demografických souvislostech. Höhne, Sylva
Reflektivní praxe v sociální práci: diskuse na příkladu sociální práce s lidmi v hmotné nouzi. Hubíková, Olga - Havlíková, Jana
Česká rodinná politika - podpora rodin s nezaopatřenými dětmi a autonomie rodiny. Kuchařová, Věra - Nešporová, Olga
Návratnost výběru daní z příjmů osob samostatně výdělečně činných z pohledu státu. Říhová, Lenka

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT