Záznamy 1..10 z 59
pro vyhledávací výraz "RV=2020"

Studenti veřejných vysokých škol z třetích zemí studující v českém jazyce na území Hlavního města Prahy. SCHEBELLE, Danica - Kubát, Jan - Hraba, Jan
Analýza možných dopadů automatizace a robotizace v odvětví Výroba dopravních prostředků na zaměstnanost v období 2020-2025. LICHARD, Tomáš - VYCHOVÁ, Helena - CZESANÁ, Věra - KLICNAR, Filip - LICHNER, Ivan - MATOUŠKOVÁ, Zdeňka - RADVANSKÝ, Marek
Výzkum etických dilemat hodnot a principů sociální práce. TRBOLA, Robert - NEČASOVÁ, Mirka - Dohnalová, Zdeňka
Výzkum etických dilemat hodnot a principů sociální práce: Doporučení pro aktualizaci či vydání Etického kodexu sociálních pracovníků ČR . TRBOLA, Robert - NEČASOVÁ, Mirka - Dohnalová, Zdeňka
Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 - 2019. Bulletin No. 35. HÖHNE, Sylva - ŠŤASTNÁ, Anna
Autonomie rozhodování liniových pracovníků ve veřejných službách zaměstnanosti v Jihomoravském kraji (Factorial Survey Experiment). VYHLÍDAL, Jiří - PLASOVÁ, Blanka
Koronavirová pandemie jako podnět k nové společenské smlouvě? KOTÍKOVÁ, Jaromíra - VÍŠEK, Petr
Zkušenosti rodičů s otcovskou poporodní péčí . NEŠPOROVÁ, Olga
Úhrada klientů za poskytování ubytování a stravování v pobytových zařízeních sociálních služeb v ČR . PRŮŠA, Ladislav
Role poskytovatelů sociálních služeb pro (dlouhodobě nezaměstnané) osoby bez domova v procesu hledání a udržení si zaměstnání a jejich spolupráce s ÚP ČR. KUBÁT, Jan - MAREŠOVÁ, Helena - SCHEBELLE, Danica - TÁBORSKÁ, Marie - KOTRUSOVÁ, Miriam

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT