Záznamy 1..10 z 43
pro vyhledávací výraz "RV=2021"

Péče a výživa dětí po rozchodu rodičů podle výsledků opatrovnických řízení . HÖHNE, Sylva - PALONCYOVÁ, Jana
Sociální podniky a zaměstnávání znevýhodněných osob I. : Vstupní analýza datových zdrojů o sociálních podnicích pracujících s osobami 50+. DOHNALOVÁ, Marie - BAREŠ, Pavel - LEGNEROVÁ, Kateřina
Dlouhodobá péče nejen v České republice. PRŮŠA, Ladislav
Sčítání lidí bez domova. JANUROVÁ, Kristýna
Metodika indikátorů komplexního výzkumu o situaci rodin s dětmi. HÖHNE, Sylva - PALONCYOVÁ, Jana - ŽÁČKOVÁ, Lucie
Homoparentální rodiny. NEŠPOROVÁ, Olga
Legislativní analýza sběru etnicky senzitivních dat z hlediska ochrany osobních údajů. GABRIŠOVÁ, Veronika
Bezdětní a postoje k rodičovství. První vydání PALONCYOVÁ, Jana - HÖHNE, Sylva - KUCHAŘOVÁ, Věra - ŽÁČKOVÁ, Lucie - HAŠKOVÁ, Hana - LUKIĆ, Aco
Deficity ukotvení české sociální práce. První vydání HUBÍKOVÁ, Olga - HAVLÍKOVÁ, Jana - TRBOLA, Robert - MUSIL, Libor
Kvalita výkonu sociální práce očima sociálních pracovníků. První vydání HAVLÍKOVÁ, Jana - HUBÍKOVÁ, Olga - MUSIL, Libor - TRBOLA, Robert

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT