Záznamy 1..10 z 27
pro vyhledávací výraz "RV=2022"

Vyhodnocení dopadu a cílenosti programu společensky účelných pracovních míst realizovaného v roce 2017. HORA, Ondřej - SUCHANEC, Miroslav - HORÁKOVÁ, Markéta - MAREŠOVÁ, Helena - TÁBORSKÁ, Marie
Role romské etnicity v procesu zprostředkování náhradní rodinné péče. BARVÍKOVÁ, Jana - PALONCYOVÁ, Jana
Analytická zpráva o územní distribuci romské populace podle dat z cenzu 2001 a 2011. ŠIMÍKOVÁ, Ivana - FÓNADOVÁ, Laura - KATRŇÁK, Tomáš
Resilience and Personality Dispositions of Social Workers in the Czech Republic. PUNOVÁ, Monika
Úplné rodiny s dětmi. KUCHAŘOVÁ, Věra - NEŠPOROVÁ, Olga - SVOBODOVÁ, Kamila - HÖHNE, Sylva - PALONCYOVÁ, Jana
Determinanty životní spokojenosti a materiálních životních podmínek v prvním roce pandemie covidu-19. HÖHNE, Sylva
Family Formation in Changing Economic and Societal Conditions in the Czech Republic. KUCHAŘOVÁ, Věra
Epidemie covidu-19 a nerovná distribuce příjmů v krajích České republiky. ČERVENKA, Filip - Beran, Vlastimil - Bílková, Diana
Faktory ovlivňující reprodukční plány v době pandemie covidu-19. PALONCYOVÁ, Jana
Náhradní výživné : Souhrnná výzkumná zpráva. HÖHNE, Sylva - KŘEČKOVÁ TŮMOVÁ, Naděžda - PALONCYOVÁ, Jana

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT