Záznamy 1..10 z 18
pro vyhledávací výraz "VY=MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNE, EKONOMICKO-SPRAVNI FAKULTA"

Změna sociálního instrumentária v sociální praxi ČR. Baštýř, Ivo - Chomátová, Ludmila - Kotýnková, Magdalena
Cizinci a trh práce v České republice. Horáková, Milada
Diskuse: Dlouhodobá nezaměstnanost v České republice ve světle mezinárodních srovnání. Kux, Jaroslav
Dochází na českém trhu práce k marginalizaci? Sirovátka, Tomáš - Mareš, Petr
Podpory v nezaměstnanosti a materiální deprivace nezaměstnaných. Sirovátka, Tomáš - Mareš, Petr
Přínosy rekvalifikací pro znevýhodněné skupiny nezaměstnaných. Horáková, Markéta - Rákoczyová, Miroslava
Přínosy veřejně prospěšných prací k sociálnímu začlenění a k získání zaměstnání. Sirovátka, Tomáš - Rákoczyová, Miroslava
Chování na trhu práce v kontextu teorie racionálního jednání. Vyhlídal, Jiří
Veřejné finance v ČR a EU. Jahoda, Robert - Šelešovský, Jan
Obtíže při dotazníkových šetřeních na neobvyklých vzorcích populace. Vyhlídal, Jiří

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT