Záznamy 1..10 z 83
pro vyhledávací výraz "VY=VUPSV, V. V. I."

Case management zaměřený na životní situace dlouhodobé péče v sociální práci na obecních úřadech. HUBÍKOVÁ, Olga
Sčítání osob bez domova v České republice 2019: Kategorie bez střechy a vybrané kategorie bez bytu podle typologie ETHOS. NEŠPOROVÁ, Olga - HOLPUCH, Petr - JANUROVÁ, Kristýna - KUCHAŘOVÁ, Věra
Projekce absolventů škol: Výpočet a výsledky. Kotíková, Jaromíra - Šťastnová, Pavlína
Péče o sebe u sociálních pracovníků jako součást odborného výkonu sociální práce. HUBÍKOVÁ, Olga
Působení daňového zvýhodnění na dítě a přídavku na dítě na sociálně-ekonomickou situaci rodin s nezaopatřenými dětmi a jejich reflexe rodiči. Höhne, Sylva - Godarová, Jana - Jahoda, Robert - Kuchařová, Věra - Víšek, Petr
Analýza vhodných přístupů k určování etnické příslušnosti osob a sběru etnicky senzitivních dat v prostředí ČR. Šimíková, Ivana - Jelínek, Matouš - Obrovská, Lucie
Vymezení podmínek a obsahu depistáže v rámci sociální práce na obecních úřadech - souhrnná výzkumná zpráva. Hubíková, Olga - Havlíková, Jana - Šimíková, Ivana - Musil, Libor - Durajová, Zuzana - Šupa, Jiří
Neúplné rodiny. Paloncyová, Jana - Barvíková, Jana - Höhne, Sylva - Kuchařová, Věra
Doporučení ke vzdělávání sociálních pracovníků. Musil, Libor - Baláž, Roman - Punová, Monika - Votoupal, Miloš
Předpoklady a osobnostní rysy vhodné pro výkon sociální práce. Musil, Libor - Baláž, Roman - Havlíková, Jana - Punová, Monika - Votoupal, Miloš

Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT