Úvod

 
 

        V roce 2010 bylo zahájeno budování databáze Zlatého fondu sociální politiky, která obsahuje významná díla odrážející historický vývoj české, resp. československé sociální politiky. Knihovna VÚPSV disponuje poměrně rozsáhlým historickým fondem dokumentů z oblasti sociálních věcí, které nejsou zpracovány v automatizované databázi katalogu. Hlavním záměrem tohoto úkolu je soustředit tyto prameny a usnadnit k nim přístup širokému okruhu uživatelů pro vědecké, studijní a badatelské účely i pro výuku. Cílem je vytvoření samostatné databáze s on-line přístupem z webových stránek VÚPSV, která bude obsahovat bibliografické záznamy historicky cenných monografií, slovníků, odborných periodik i dalších dokumentů z oblasti sociální politiky, sociálního zabezpečení, sociálního pojištění a trhu práce.

        Do Zlatého fondu jsou vybírána především významná díla z fondu knihovny VÚPSV vydaná od konce 19. století do 70. let 20. století. Základ tvoří zejména publikace Sociálního ústavu Republiky československé a další publikace pocházející z fondů knihoven Všeobecného pensijního ústavu, Ústřední sociální pojišťovny, Ústřední národní pojišťovny a Studijního ústavu Státního úřadu sociálního zabezpečení, které byly v minulosti do knihovny VÚPSV převedeny. Výběr se zaměřuje především na díla významných osobností v oblasti sociální politiky, na díla, která ovlivnila její vývoj, a na díla, která historii a vývoj v této oblasti dokumentují.

Přednášková a publikační činnost Sociálního ústavu