Stanislav Mimra byl předním odborníkem na pojištění dělnické. Napsal „Systém nemocenského, invalidního a starobního pojištění dělníků podle zákona o sociálním pojištění“ (1936), ve kterém vyložil systémové vazby v tomto pojištění. Navázal přitom na Neubauera a Gallase.