Cyril Horáček (1862-1943), habilitoval se v roce 1898, přednášel politickou ekonomii na právnické fakultě Univerzity Karlovy, Svou knihou „Počátky českého hnutí dělnického“ (1896) popsal rámec a dynamiku sociální politiky, která byla také v té době některými autory označovaná jako „dělnická politika“.