Josef Gruber (1865-1925), se habilitoval na právnické fakultě Univerzity Karlovy pro obor národní hospodářství. V letech 1920-1921 ministr sociální péče a poté prvním předsedou Sociálního ústavu v Praze. Založil časopis Sociální revue, který byl v době první republiky hlavní teoretickou platformou pro sociální politiku. Propagoval politiku i v zahraničí, např. v knize „Survey of Economic and Social Conditions“ (1924).