Josef Macek (1887-1972), habilitoval se v roce 1921 pro národní hospodářství, v roce 1926 byl ustanoven řádným profesorem na Vysoké škole obchodní. Byl považován za teoretika družstevního socializmu. V letech 1929-1933 předkládal řadu návrhů na zmírnění sociálních důsledků hospodářské krize. Po komunistickém převratu byl zbaven profesury a emigroval do USA, kde přednášel na univerzitě v Pittsburghu. Jeho dílo „Základy sociální politiky“ (vydán je díl I. v roce 1925) je výrazem